Prístupový kód k videokonferencií

Skôr ako začnete, zoznámte sa s Manuálom.

Videonávod: https://knihovna.jabok.cz/cs/rady-navody/videonavody/jitsi-meet-strucny-navod-pro-ucastniky-online-konferenci

Manuál: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/oznamy/jitsi_manual_0.pdf

Inštalačné aplikácie pre: nájdete na Goole play - jitsi meet download