Výsledky písomného hlasovania sú zverejnené v každom vchode na nástenke SVB. Zároveň si ich môžete pozrieť aj v kolonke Materiály SVB Orgován.

OZNAM:

          V dňoch 26.06.2021 - 08.08.2021 bude uzatvorená kancelária SVB z dôvodu čepania dovoleky. Sme mimo ZVOLENA.