Materiály na elektronické hlasovanie i naďalej nájdete na stránke https//www.svb-orgovan.sk v rubrike Materiály SVB Orgován. V prípade, že niekto nemohol doručiť žiadosť v stanovenom termíne, môže ju doručiť v pondelok v čase 17,00 - 18,00.

Všetkým vlastníkom bytov ďakujem za vysoký záujem o elektronické hlasovanie – predseda SVB Orgován.