Vítame vás na stránke Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

OZNAM: Dňom 21.07.2020 je kancelária SVB uzatvorená do 03.08.2020

Úradné hodiny na PONDELOK od 16,00 - 18,00 hodiny.                                

Žiadame vás, aby ste nutné prípady riešili mailom na adrese svb-orgovan@svb-orgovan.sk, nakoľko sme mimo Zvolena. 

Otázky platieb realizovať zásadne zaslaním finančných prostriedkov na účet spoločenstva SK40 7500 0000 0040 0799 8780  variabilný symbol uvádzať dvojmiestne číslo bytu. V priebehu mesiaca JÚN a JÚL 2020 sa začali množiť prípady, kedy nevieme určiť kto kaslal finančné prostriedky. Iné nám nezostáva iba takéto platby vrátiť ako nedoručené.

Za pochopenie ďakujeme.

ÚVZ SR: Situáciu máme pod kontrolou, zostaňme naďalej zodpovední
Streda, 01 Júl 2020 08:00

Rovnako ako ostatné krajiny, aj Slovensko pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu opatrení a k otváraniu hraníc. To so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu.

 

Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v ostatných dňoch je dôsledkom aktívneho dohľadávania kontaktov s pozitívnymi osobami zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a cieleného testovania týchto kontaktov. Aktívne vyhľadávanie kontaktov pri epidemiologickom vyšetrovaní, ktoré boli v kontakte s pozitívne potvrdenými osobami, naďalej intenzívne prebieha. Zároveň sa odber klinických vzoriek na ochorenie COVID-19 realizuje aj u suspektných osôb, repatriantov a ďalších indikovaných osôb – a preto je predpoklad, že počet potvrdených prípadov bude ešte narastať.


V regiónoch pracujú dlhoroční a skúsení epidemiológovia, ktorí dokážu potvrdené prípady ochorenia COVID-19, respektíve ohniská nákazy veľmi rýchlo identifikovať, podchytiť a nariadiť potrebné protiepidemické opatrenia. Bez odkladu dohľadávajú kontakty potvrdených prípadov, tie úzke dávajú do izolácie a nariaďujú im klinický odber vzoriek na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19. S osobami v izolácii sú v pravidelnom kontakte a kontrolujú ich.


Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v prípade výskytu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 informujú o celkovej situácii samosprávy a zainteresované subjekty a spoločne ju riešia. Ľudia v regiónoch sú zo strany hygienikov informovaní o potrebe dodržiavania všetkých potrebných protiepidemických opatrení a hygienických zásad.

 

Dôležité však je, aby šíreniu ochorenia bránila aj verejnosť. Stále je potrebné správať sa zodpovedne a dbať na účinné hygienické opatrenia, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny dištanc od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na hromadných podujatiach a podobne.