Pravidlá vstupu do prevádzky správcovských spoločností (Kancelária SVB Orgován)

Prevádzky správcovských kancelárií počas lockdownu nemajú vo Vyhláške ÚVZ SR č. 263 žiadnu výnimku, a tak nemôžu byť otvorené pre verejnosť. Zamestnanci správcovských kancelárií môžu chodiť do práce.

Toto nariadenie platí do odvolania