Kontaktujte nás: +421911205622 | svb-orgovan@svb-orgovan.sk

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

ORGOVÁN

Gagarina 2432/101-111

Práce na zasklievaní sú pozastavené do 05.08.2019 z dôvodu plnenia si záväzku, ktorý firma uzatvorila pred prácami u nás. Práce budú pokračovať od 05.08.2019 do konca augusta.

Ďakujem za pochopenie: Predseda SVB